Αν και καθυστέρησα αρκετά, βρήκα επιτέλους τον χρόνο που χρειαζόμουν για να γράψω τις οδηγίες τις φούστας. Λοιπόν, η φούστα δουλεύεται από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας από το ζωνάκι. Μπορεί να φτιαχτεί είτε επίπεδη, είτε κυκλικά. Οι οδηγίες που δίνω είναι για την πρώτη μέθοδο, δηλαδή δουλεύουμε σε σειρές που τις ενώνουμε στο τέλος, με μια ραφή πίσω. Για την δεύτερη περίπτωση (κυκλικά), δουλεύουμε πάλι επίπεδα μέχρι την σειρά 20, στην συνέχεια ενώνουμε κάθε σειρά με βουβό γαϊτανάκι στον πρώτο πόντο και πλέκουμε την επόμενη χωρίς να γυρίσουμε το πλεκτό μας. Εννοείται ότι με αυτό τον τρόπο όλες οι σειρές, μετά την 20 δουλεύονται μόνο με πδερ (βλ. συντομογραφίες).  Οι οδηγίες για το κούμπωμα είναι ίδιες και στις δυο περιπτώσεις.

skirt

Συντομογραφίες:

γα: γαϊτανάκι στον αέρα (αλυσίδα)

αργ: άριχτο γαϊτανάκι

β: βουβό γαϊτανάκι

πδ: ποδαράκι

μπδ: μισό ποδαράκι

πδερ: ποδαράκι με εμπρόσθιο ρίξιμο (τυλίγουμε το βελονάκι γύρω από το στυλάκι, από μπροστά προς τα πίσω και ξανά μπροστά)

πδορ: ποδαράκι με οπίσθιο ρίξιμο (τυλίγουμε το βελονάκι γύρω από το στυλάκι, από πίσω προς τα εμπρός και ξανά πίσω)

κ: κουκουτσάκια (puff stitch)

crochet-skirt

Ξεκινάμε με το ζωνάκι:

Το ζωνάκι αποτελείται από ποδαράκια με εμπρόσθιο ή οπίσθιο ρίξιμο, ανάλογα με την πλευρά που δουλεύουμε (καλή ή ανάποδη). Επειδή αυτή η βελονιά έχει την τάση να “κουλουριάζεται”, πλέκουμε πρώτα μερικές σειρές με άριχτα γαϊτανάκια που τα διπλώνουμε μετά προς τα πίσω και τα ράβουμε για να “σταθεί”  καλύτερα το ζωνάκι.

Πλέξε μια αλυσίδα όσο και η περιφέρεια της μέσης σου. Τα γαϊτανάκια στον αέρα αυτής της αλυσίδας θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 10 συν 1. Καλό είναι να φτιάξεις ένα δείγμα πρώτα, με άριχτα, για να υπολογίσεις ακριβώς πόσες θηλιές θα χρειαστείς.

Κάνε 1 γα και γύρνα.

Σειρά 1: Πλέξε από 1 αργ σε κάθε πόντο. Κάνε 1 γα και γύρνα.

Σειρές 2-5: Επανέλαβε την σειρά 1. Στην τελευταία σειρά δεν κάνουμε 1 γα. Γύρνα.

Σειρά 6: Κάνε 3 γα (μετράνε σαν ένα ποδαράκι).Πλέξε από 1 πδ στην μπροστινή θηλιά κάθε πόντου. Γύρνα.

Σειρά 7: Κάνε 2 γα (μετράνε σαν ένα ποδαράκι). Πλέξε από 1 πδερ σε κάθε πόντο. Γύρνα.

Σειρά 8: Κάνε 2 γα. Πλέξε από 1 πδορ σε κάθε πόντο. Γύρνα.

Σειρές 9 – 12: Επανέλαβε τις σειρές 7 και 8 άλλες 2 φορές. Γύρνα.

Εδώ τελειώνει το ζωνάκι και ξεκινάει το πατρόν της φούστας.

Για την φούστα:

Σειρά 13: Κάνε 3 γα. *Κάνε 1 πδ στον ίδιο πόντο. Πλέξε από 1 πδ στους 2 επόμενους πόντους. Πλέξε 2 γα, προσπέρασε 2 πόντους και κάνε 1 β στον επόμενο. Κάνε 2 γα, προσπέρνα τους επόμενους 2 πόντους και πλέξε από 1 πδ στους επόμενους 3 πόντους. Πλέξε 2 γα.* Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος της σειράς. Στην τελευταία επανάληψη δεν τελειώνεις με 2 γα, αλλά με 1 γα και ένα πδ στον τελευταίο πόντο. Κάθε επανάληψη ξεκινάει στον ίδιο πόντο που τελειώνει η προηγούμενη. Γύρνα.

Σειρά 14: Κάνε 3 γα, προσπέρνα το κενό και *πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 3 πόντους (δηλαδή στα πδ της προηγούμενης σειράς). Κάνε 2 γα, προσπέρνα το κενό των 2γα,β,2γα και πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα και ένωσε με β στο κενό των 2 γα. Κάνε 2 γα.* Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος της σειράς. Στην τελευταία επανάληψη δεν κάνεις 2 γα μετά το βουβό. Γύρνα.

Σειρά 15: Κάνε 3 γα. *Πλέξε 1 κ στο βουβό. Κάνε 1 γα και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Προσπέρνα το κενό των 2 γα και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 1 γα, προσπέρνα τα 2 γα και πλέξε 1 κ στο βουβό. Κάνε 2 γα.* Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος της σειράς. Στην τελευταία επανάληψη πλέκεις το κ και κλείνεις την σειρά με 1 μπδ στον ίδιο πόντο. Γύρνα.

Σειρά 16: Κάνε 3 γ.α. *Πλέξε 1 κ. στον ίδιο πόντο. Κάνε 1 γα, προσπέρνα το κ και το γα και πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 6 πόντους. Κάνε 1 γα και πλέξε 1 κ στο κενό των 2 γα. Κάνε 2 γα.* Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος της σειράς. Στην τελευταία επανάληψη πλέκεις το κ και κλείνεις την σειρά με μπδ στον ίδιο πόντο. Γύρνα.

Σειρά 17: Επανέλαβε την σειρά 16 πλέκοντας πδερ αντί για πδορ. Γύρνα.

Σειρά 18: Επανέλαβε την σειρά 16. Γύρνα.

Σειρά 19: *Κάνε 2 γα. Προσπέρνα το κ και το γα και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα, προσπέρνα το γα και το κ και κλείσε με β στο κενό των 2 γα.* Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος. Γύρνα.

Σειρά 20: Κάνε 3 γα. *Προσπέρνα το κενό και πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα και κλείσε με β στο κενό των 2 γα. Κάνε 2 γα και πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα*. Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος. Στην τελευταία επανάληψη κάνε 1 γα και 1 μπδ στον τελευταίο πόντο. Γύρνα.

Σειρά 21: Κάνε 2 γα. * Προσπέρνα το κενό και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 1 γα και πλέξε  1 κ στο βουβό. Κάνε 2 γα και πλέξε άλλο 1 κ στο ίδιο σημείο. Κάνε 1 γα και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους*. Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος. Κάνε 1 μπδ  στον τελέυταίο πόντο. Γύρνα.

Σειρά 22: Κάνε 2 γα. *Πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 1 γα, προσπέρνα το κενό και το κ και πλέξε 1 κ στο επόμενο κενό. Κάνε 2 γα και πλέξε 1 κ στο ίδιο σημείο. Κάνε 1 γα, προσπέρνα το επόμενο κενό και πλέξε από 1 πδορ στους επόμενους 3 πόντους*. Επανέλαβε από * σε * μέχρι τέλος. Κλείσε την σειρά με μπδ στον τελευταίο πόντο. Γύρνα.

Σειρά 23: Επανέλαβε την σειρά 22 πλέκοντας πδερ αντί για πδορ. Γύρνα.

Σειρά 24: Επανέλαβε την σειρά 22. Γύρνα.

Σειρά 25: Κάνε 2 γα. *Πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα, προσπέρνα το γα και το κ και κλείσε με β στο επόμενο κενό των 2 γα. Κάνε 2 γα, προσπέρνα το κ και το γα και πλέξε από 1 πδερ στους επόμενους 3 πόντους. Κάνε 2 γα.* Επανέλαβε από * σε * μέχρι το τέλος. Στην τελευταία επανάληψη κάνε 1 γα και κλείσε με μπδ στον τελευταίο πόντο. Γύρνα.

Επαναλαμβάνεις τις σειρές 14 ως 25 όσες φορές χρειαστείς για να φτάσεις στο επιθυμητό μήκος.

Διπλώνουμε την φούστα και ράβουμε την πίσω ραφή, αφήνοντας τις πρώτες 20 σειρές ανοιχτές. Για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα δεν ράβουμε άκρη άκρη άλλα βάζουμε την βελόνα λίγο πιο μέσα, στον δεύτερο πόντο.

back-seam

Για τις κουμπότρυπες:

Διπλώνουμε τις πρώτες 5 σειρές προς τα μέσα και τις ράβουμε στο πίσω μέρος από το ζωνάκι.

Σειρά 1: Ένωσε καινούριο νήμα στην δεξιά γωνία και πλέξε κατά μήκος του ανοίγματος 20 αρ.γ μέχρι να φτάσεις στο κέντρο. Κάνε 1 γα και γυρνά.

Σειρά 2: Πλέξε από 1 αρ.γ στους 2 πρώτους πόντους. *Κάνε 3 γα, προσπέρνα τους επόμενους 3 πόντους και πλέξε από 1 αρ.γ στους επόμενους 3 πόντους*. Επανέλαβε από * σε * άλλες 2 φορές. Κάνε 1 γα και γύρνα.

Σειρά 3: Πλέξε από 1 αρ.γ σε κάθε πόντο. Κόψε και ασφάλισε το νήμα.

Για το κουμπιά.

Ένωσε καινούριο νήμα στην εσωτερική μεριά του ανοίγματος και πλέξε 20 αρ.γ μέχρι να φτάσεις στην άκρη. Κόψε και ασφάλισε το νήμα. Ράψε τα κουμπιά.

Αυτό ήταν! Αν αποφασίσεις να φτιάξεις την φούστα θα χαρώ να δω φωτογραφίες.

Leave a Reply