Συντομογραφίες Για Βελονάκι

Η περιγραφή των οδηγιών ενός πατρόν, μπορεί να γίνει είτε με αναλυτική επεξήγηση κάθε βήματος, είτε με την μορφή σχεδιαγράμματος, είτε με συνδυασμό και των δυο. Για να γίνει πιο σύντομη η περιγραφή σε μια αναλυτική επεξήγηση, χρησιμοποιούνται ορισμένες συντομογραφίες.

Εδώ θα βρείτε τις πιο κοινές συντομογραφίες που μπορεί να συναντήσετε σε ένα πατρόν, καθώς και την μετάφρασή τους στα αγγλικά.

Γενικές:

 • αλυσίδα γυρίσματος (αλ.γυρ) – turning chain (tch)
 • ανάμεσα (αναμ) – between (bet)
 • ανάποδη πλευρά (ΑΠ) – wrong side (WS)
 • αρχή, αρχίστε (αρχ) – beginning, begin (beg)
 • αύξηση (αυξ) – increase (inc)
 • βασικό χρώμα (ΒΧ) – main color (MC)
 • γραμμάρια (γρ) – gram (g)
 • γυρίστε το πλεκτό (γυρ) – turn
 • γύρος (γ) – round (r, rnd)
 • δείκτης (δ) – marker (m)
 • δευτερεύον χρώμα (ΔΧ) – contrasting color (CC)
 • διάστημα (διαστ) – space (sp)
 • εκατοστά (εκ) – centimeter (cm)
 • εμπρόσθιο ρίξιμο (εμ. ρ) – front post (fp)
 • επαναλάβετε, επανάληψη (επαν) – repeat (rep)
 • επόμενος (επομ) – next
 • ζετέ (ζ) – yarn over (yo, yoh)
 • θηλιά (θ) – loop (lp)
 • καλή πλευρά (ΚΠ) – right side (RS)
 • μαγικός κύκλος (μ.κ) – magic circle (mc)
 • μείωση (μει) – decrease (dec)
 • μπροστινή θηλιά (μπρ.θ) – front loop (fl, flo)
 • οπίσθιο ρίξιμο (οπ. ρ) – back post (bp)
 • όπως παραπάνω (ο.π) – as above
 • πίσω θηλιά (π.θ) – back loop (bl, blo)
 • πόντος, -οι (π) – stitch, stitches (st, sts)
 • προηγούμενος (προηγ) – previous (prev)
 • προσπεράστε (προσπ) – skip (sk)
 • σειρά (σ) – row (r)
 • σύμφωνα με το σχέδιο (συμφ. σχ) – according to the pattern
 • συνεχίστε (συν) – continue (cont)
 • σχέδιο (σχ) – pattern (pat)
 • τοποθέτησε δείκτη (τ. δ) – place marker (pm)
 • υπόλοιποι (υπολ) – remaining (rem)
 • χιλιοστά (χιλ) – millimeter (mm)
 • κλείνουμε 2 πόντους μαζί (2~μαζί ή ~2μαζί, όπου ~ βάλε βελονιά) – decrease 1 st (~2tog)
 • κλείνουμε 3 πόντους μαζί (3~μαζί ή ~3μαζί, όπου ~ βάλε βελονιά) – decrease 2 sts (~3tog)

Βελονιές:
Επειδή υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στην αμερικάνικη (US) και την αγγλική (UK) ορολογία, σας δίνω και τις δυο μεταφράσεις.

 • γαϊτανάκι στον αέρα ή αλυσίδα (γ.α. ή γ.σ.α ή αλ) – chain (ch)
 • βουβό γαϊτανάκι (β.γ) – US: slip stitch (sl st), UK: (ss)
 • άριχτο γαϊτανάκι (άρ.γ) – US: single crochet (sc), UK: double crochet (dc)
 • μισό ποδαράκι (μ.πδ ή μ.ποδ) – US: half double crochet (hdc), UK: half treble (htr)
 • ποδαράκι (πδ ή ποδ) – US: double crochet (dc), UK: treble (tr)
 • διπλό ποδαράκι (δ.πδ. ή 2πλό.πδ) – US: treble (tr), UK: double treble (dtr)
 • τριπλό ποδαράκι (τρ.πδ ή 3πλό.πδ) – US: double treble (dtr), UK: triple treble (trtr)
 • ανάποδο άριχτο γαϊτανάκι ή καβουράκι (αν.άρ.γ ή καβ) – US: reverse single crochet, crab stitch (rsc), UK: reverse double crochet (rdc)
 • πικό (πικ) – picot (p)

Εκτός από τις παραπάνω συντομογραφίες, θα βρείτε και συνδυασμούς αυτών, για παράδειγμα:
πδ.οπ.ρ. – ποδαράκι με οπίσθιο ρίξιμο
άρ.γ.μπρ.θ – άριχτο γαϊτανάκι στην μπροστινή θηλιά
μ.πδ.2μαζί – κλείνουμε 2 μισά ποδαράκια μαζί (μείωση πόντου)

Φυσικά, δεν είναι δυνατών να γίνε πλήρης καταγραφή όλων των συντομογραφιών που υπάρχουν. Αν συναντήσετε κάποια που δεν υπάρχει στην λίστα, γράψτε την στα σχόλια για να την προσθέσω.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.